ZAJEDNICA AMATERSKIH
KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZAKUU KZŽ
Home O Zajednici Članice Zajednice Smotre Folklorna-tamburaška Vokalna glazba Puhački orkestri Kazališna-književna-likovna Dječje stvaralaštvo Kontakti Linkovi Dokumentacija Arhiva Grafički standardi Iz aktivnost članica PRESS
Djelatnosti:
Pravno ustrojbeni oblik: UDRUGA VIŠE RAZINE, oznaka 20; Šifra djelatnosti NKD 2007: 9499; Matični broj u RU: 00918202; RNO: 0170632; OIB: 97039369786
Osoba za zastupanje: Predsjednik zajednice Boris-Roman Blažinić, GSM 098 523 971
Članice Zajednice
Iz Članka 13. Statuta

Članicom Zajednice može biti svaka pravna osoba koja djeluje na području Krapinsko-zagorske županije, a bavi se i njeguje kulturno-umjetnički amaterizam. Članstvo u Zajednici je dobrovoljno i svaka pravna osoba učlanjena u Zajednicu prihvaća odredbe ovog Statuta, kao i prava i obveze koje iz njega proizlaze.


Članak 18.

Prava i obveze članice Zajednice su:

- prihvaćanje i provedba odredbi ovog Statuta,
- bavljenje aktivnostima Zajednice,
- izvršavanje i provođenje zaključaka i odluka Skupštine Zajednice,
- plaćanje članarine,
- da preko svojih predstavnika budu predstavljeni i zastupani u tijelima Zajednice i da biraju tijela Zajednice,
- davanje inicijative i prijedloga za daljnji razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma,
- čuvanje i podizanje ugleda Zajednice,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
- aktivno sudjelovanje u izvršavanju ciljeva Zajednice i doprinos ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da budu obaviješteni o radu tijela Zajednice, te o materijalnom i financijskom poslovanju,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Zajednice i njenih tijela,
- ostvarivanje drugih prava predviđenih općim aktima Zajednice i zakonom.